2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

3

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

4

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

5

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

1

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

Trimix Blender

CEL KURSU
 

 

Program ma na celu wyszkolenie personelu, który będzie umiał bezpiecznie posługiwać się tlenem i przygotowywać mieszanki Trimiksowe oraz Heliox.
 

 

WYMAGANIA
 

 

Kandydat musi posiadać certyfikat IANTD Nitrox Gas Blender
 

 

MATERIAŁY
 

 

Podręcznik i Zeszyt Ćwiczeń IANTD
 

 

ZARYS KURSU
 

 

Kurs obejmuje materiał zawarty w podręczniku.
 

 

WYMAGANY SPRZĘT
 

 

Sprzęt używany podczas kursu musi być kompatybilny z metodą przygotowania mieszanek Trimiksowych.
Stacja mieszania Trimiksu.
Analizator tlenu.