2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

3

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

4

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

5

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

1

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

RESCUE - nurek ratownik

RESCUE

Kurs nurka ratownika jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy oraz które, zamierzają zakwalifikować się na kursy Divemastera PADI oraz wyższe. Kursy Rescue prowadzone są w systemie weekendowym i indywidualnym.

 

Wymagania wstępne:

 

Ukończone 12 lat, być certyfikowanym nurkiem PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) lub posiadać nurkowy stopień równorzędny innej federacji.
(zalogowanych 20 nurkowań w tym nurkowania głębokie i nurkowanie nawigacyjne), ukończony kurs EFR.
Uczestnicy powinni posiadać własne ABC, jacket, skafander i automat. Wypożyczenie w/wym. sprzętu za dodatkową opłatą.

 

Struktura kursu:

 

Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się ze scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania. Kurs trwa 3 do 4 dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.