2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

3

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

4

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

5

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

1

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

Nitrox Diver

CEL KURSU

Kurs został opracowany z myślą o nurkach rekreacyjnych, aby zapewnić im większe bezpieczeństwo podczas nurkowań bezdekompresyjnych na głębokości od 12 do 39 metrów.
Kurs IANTD Nitrox Diver może być prowadzony jako niezależny kurs, lub może być połączony z kursem IANTD Advanced lub Speciality Diver.
Podczas kursu nurkowie uczą się jak bezpiecznie stosować mieszaniny Nitroksowe zawierające od 21% do 40% tlenu.

WYMAGANIA

Kandydat musi posiadać podstawowy stopień nurkowy (np. PADI Open Water Diver, CMAS *, etc.)
Minimalny wiek 12 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów.
MATERIAŁY
Podręcznik i Zeszyt Ćwiczeń

ZAKRES KURSU

Wykłady z prezentacją slajdów prowadzone przez Instruktora oraz dwa nurkowania na mieszance Nitroksowej o zawartości tlenu od 24 do 40% (np. EAN 32 i EAN 36).

WYMAGANY SPRZĘT

Taki sam jak w przypadku nurkowań rekreacyjnych