2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

3

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

4

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

5

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

1

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

Kurs IANTD

Celem IANTD jest odkrywanie możliwości i wyzwań nurkowania rekreacyjnego, zawierającego wszystkie formy nurkowania Sportowego, Nitroxowego, Zaawansowanego i Technicznego, w celu rozwijania otwartości i odpowiedzialności u nurków oraz ustalenia standardów bezpiecznego szkolenia w społeczności nurkowej. IANTD i jej członkowie dążą do bycia szczerym, etycznym oraz postępują uczciwie w każdej dziedzinie życia. Wierzymy także, że są pewne uniwersalne, absolutne wyznaczniki. Staramy się żyć według nich. Kładziemy szczególny nacisk na następujące dziedziny naszej działalności:

ŚWIADOMOŚĆ I POPARCIE PUBLICZNE

IANTD promuje otwartość w społeczności nurkowej, polegającej na wymianie procedur, technik oraz metod operacyjnych których poszukują nurkowie rozwijający swoje doświadczenie. W interesie bezpieczniejszego nurkowania dajemy naszym członkom prawo do tworzenia nowych procedur i metod szkoleniowych, biorąc jednak pod uwagę konieczność akceptacji ich poziomu bezpieczeństwa. IANTD jest informowana o rozwoju procedur oraz trędów nurkowych i włącza je systematycznie do zakresu swojej działalności.

PROGRAM ROZWIJANIA BEZPIECZNEGO NURKA

IANTD wierzy, że odpowiedzialność nurka rozwijana jest podczas rygorystycznego treningu i doświadczenia zdobytego podczas godzin spędzonych w wodzie. Energiczny instruktaż z mocnymi relacjami Instruktor/kursant procentuje przeniesieniem odpowiedzialności w nurkowaniu na kursanta, co jest kwintesencją naszej filozofii treningowej.

ROZWIJANIE I DOSTOSOWYWANIE PROGRAMÓW

Programy IANTD zostały stworzone w celu rozwijania wiedzy oraz sprawności nurkowej. Rozwijając ich jakość i siłę ciągle dostosowujemy te programy bazując na wnioskach naszych Instruktorów. Ciągle też rozwijamy zestaw podstawowych procedur i sprawności koniecznych w nurkowaniu Sportowym i Technicznym. Standardy i Procedury IANTD zostały opracowane w celu ujednolicenia oraz łatwego określenia na całym świecie zakresu minimalnego poziomu wiedzy, doświadczenia i sprawności nurków legitymujących się przynależnością do IANTD.

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI
Większość swojej pracy IANTD włożyła w rozwój sensu społeczności w środowisku nurkowym. Społeczność nurkowa, pomijając jej wielkość, potrzebuje wewnętrznej współpracy dla funkcjonowania i wzrostu. Wszystko inne jest bezproduktywne.