2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

3

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

4

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

5

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

1

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

NURKOWANIE TECHNICZNE

Kurs przekazujący wiedzę odnośnie wykonywania mieszanin do nurkowania. W ramach sesji teoretycznej dowiemy się o właściwościach poszczególnych gazów, zagrożeniach, czystości tlenowej i sposobie jej uzyskiwania. Część praktyczna poświęcona jest wykonywaniu mieszanin nitrox-owych (do 100% O2) oraz trimix-owych. Zdobyty certyfikat upoważnia do samodzielnego sporządzania takich mieszanin, a także wykonywania czystości tlenowej w automatach i butlach.

Wymagania wstępne:

PADI Specjalizacja Nitrox lub równorzędny