2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

3

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

4

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

5

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

1

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

Pierwsza pomoc tlenowa

DAN Oxygen Provider

 

Cel Kursu
Kurs został stworzony by szkolić i edukować szerokie grono nurkowe w technikach stosowania tlenu podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku podejrzenia urazu związanego z nurkowaniem. Dodatkowo kurs ten wprowadza początkujących nurków w zagadnienia rozpoznawania urazów nurkowych i ich symptomów, jak również sposobów reagowania na nie i zarządzania związanymi z tym akcjami. Jednocześnie bardziej doświadczeni nurkowie oraz instruktorzy mogą tutaj pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pomocy tlenowej.

DAN Oxygen Provider to kurs stworzony nie w celu szkolenia laików w zakresie udzielania pomocy tlenowej dowolnej osobie. Chociaż standardy medyczne oraz sprzęt używany podczas udzielania pomocy tlenowej jest taki sam, niezależnie do tego, czy poszkodowanym jest nurek, czy też osoba nienurkująca, kurs ten nie uczy jak podawać tlen osobom chorym lub poszkodowanym w wypadku nie mającym związku z nurkowaniem.

Cel Nauki
Uczestnicy kursu muszą być zaznajomieni z objawami i symptomami głównych urazów nurkowych, włączając w to podtopienie oraz chorobę dekompresyjną.
Uczestnicy muszę zademonstrować odpowiednie przygotowanie, złożenie i rozłożenie oraz użycie wszystkich elementów zestawu tlenowego DAN. Wymienić tu należy użycie maski oraz zaworu „na żądanie”, o stałym wydatku (dostarczającego do 25L/m), standardowej maski oraz maski resuscytacyjnej nosowo-ustnej z dodatkowym dopływem tlenu.
Uczestnicy powinni również wykazać się umiejętnością i pewnością siebie podczas podawania tlenu podczas symulowanych sytuacji poprzez:

 • Ocenę otoczenia oraz bezpieczeństwa podającego tlen
 • Złożenia i użycia zestawu tlenowego DAN
 • Wybór i przygotowanie odpowiedniej maski tlenowej
 • Użycie zestawu tlenowego DAN oraz zastosowanie urządzeń podających tlen:
  1. Maski oraz zaworu „na żądanie”
  2. Maski o stałym wydatku
  3. Maski resuscytacyjnej nosowo-ustnej z dodatkowym dopływem tlenu.
 • Identyfikacji głównych elementów zestawu tlenowego DAN
 • Butla z tlenem oraz zawór
 • Wielofunkcyjny aparat
 • Uchwyt typu T
 • Pokrętło/klucz
 • Uszczelka tlenowa
 • Kontroler stałego wydatku
 • Wąż ciśnienia pośredniego (biały)
 • Zawór sprawdzający uruchamiany ciśnieniem
 • Zawór „na żądanie”
 • Maska nosowo-ustna
 • Maska standardowa
 • Maski resuscytacyjnej nosowo-ustnej z dodatkowym dopływem tlenu