2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

3

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

4

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

5

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

1

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

2

POMORSKIE CENTRUM NURKOWANIA

SUBMARINE

Advanced Nitrox Diver

CEL KURSU
Kurs ten został opracowany, aby rozszerzyć wiedzę nurków na temat stosowania Nitroksu w nurkowaniu rekreacyjnym. Jego celem jest rozwinięcie umiejętności nurkowych oraz lepsze zrozumienia idei nurkowania z Nitroksem. Wprowadza stosowanie gazu dekompresyjnego o zawartości tlenu do 50%.

WYMAGANIA
Kandydat musi posiadać stopień IANTD Nitrox Diver i IANTD Deep Diver oraz 15 zalogowanych nurkowań; lub posiadać równoważne doświadczenie i 50 zalogowanych nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów.
Minimalny wiek 15 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów.

MATERIAŁY
Podręcznik i Zeszyt Ćwiczeń

 

ZAKRES KURSU
4 nurkowania o łącznym czasie dennym wynoszącym 120 minut, w tym 2 nurkowania na głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów.

 

WYMAGANY SPRZĘT
Taki sam jak w przypadku nurkowań rekreacyjnych, dodatkowo wymagana butla z gazem dekompresyjnym mocowana jako pony lub stage.